Thông báo về việc chia sẻ tài sản bảo đảm liên quan đến 02 trái phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Trụ sở chính: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3791290                  Fax: 0236 3791290

 

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và các Sở giao dịch chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (BNCCB2126001) và (BNCCB2126002)

Mã chứng khoán: BNC12102 và BNC12101

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu

Sàn giao dịch: Sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2024

  1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản.

  1. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp:

  • Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu – 1 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 02/2024 đến tháng 03/2024
  • Địa điểm thực hiện:

+ Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện người sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tòa C5 D’Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Người sở hữu trái phiếu truy cập vào https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.

  • Nội dung lấy ý kiến: xin ý kiến về việc chia sẻ tài sản bảo đảm liên quan đến trái phiếu BNCCB2126001 (mã chứng khoán BNC12102) và BNCCB2126002 (mã chứng khoán BNC12101).
  • Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

:
Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị

Tin tức khác