Báo cáo bán niên 2021

THÔNG BÁO

V/v: Công bố thông tin định kỳ năm 2021 cho các trái phiếu do

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà phát hành (“Trái Phiếu”)

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ của Trái Phiếu theo quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, chúng tôi sẽ gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”) những báo cáo như sau:

  • Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2021 đã được kiểm toán (hoặc đã được soát xét) hoặc Báo cáo tài chính 06 tháng chưa kiểm toán, chưa được soát xét đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty xác nhận số liệu;
  • Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ từ và bao gồm ngày 01/01/2021 đến và bao gồm ngày 30/06/2021;
  • Tình hình tài chính;
  • Báo cáo tình hình sử sụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu này vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu…được cấp trong vòng 3 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến trụ sở của TCBS tại Tầng 10 + Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và trụ sở MBS tại Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. TCBS và MBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

 

Trân trọng thông báo!

 

:
Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị

Tin tức khác