SUN WORLD BA NA HILLS TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2019

| 07/06/2019
Hướng đến vị trí Khu du lịch hàng đầu Châu Á, Sun World Ba Na Hills đang khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn với...
Xem thêm >

SUN WORLD BA NA HILLS THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM – DUT JOB...

| 15/05/2019
Vào ngày 18/05/2019, Sun World Ba Na Hills sẽ tham gia ngày hội việc làm – DUT JOB FAIR 2019 do trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà...
Xem thêm >

SUN WORLD BA NA HILLS TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2019

| 10/04/2019
Hướng đến vị trí Khu du lịch hàng đầu Châu Á, Sun World Ba Na Hills đang khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn với...
Xem thêm >

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG SUN WORLD BA NA HILLS THÁNG 4/2019 TẠI VINH...

| 28/03/2019
Hướng đến vị trí Khu du lịch hàng đầu Châu Á, Sun World Ba Na Hills đang khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn với...
Xem thêm >

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG SUN WORLD BA NA HILLS THÁNG 2/2019

| 06/02/2019
Hướng đến vị trí Khu du lịch hàng đầu Châu Á, Sun World Ba Na Hills đang khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn với...
Xem thêm >

SUN WORLD BA NA HILLS TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

| 20/12/2018
Hướng đến vị trí Khu du lịch hàng đầu Châu Á, Sun World Ba Na Hills đang khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn với...
Xem thêm >