Báo cáo năm 2020

 THÔNG BÁO

V/v: Công bố thông tin định kỳ năm 2020 cho các trái phiếu do

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà phát hành (“Trái Phiếu”)

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ của Trái Phiếu theo quy định tại Điều 31 – Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, chúng tôi sẽ gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”) những cáo năm 2020 như sau:

  • Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (nếu có) hoặc báo cáo tài chính chưa kiểm toán được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xác nhận các số liệu;
  • Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
  • Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu này vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu…được cấp trong vòng 3 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến trụ sở của TCBS tại Tầng 10 + Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và trụ sở MBS tại Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. TCBS và MBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

 

Trân trọng thông báo!

:
Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị

Tin tức khác