Công bố thông tin định kỳ năm 2023 cho các trái phiếu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà phát hành

THÔNG BÁO

V/v: Công bố thông tin định kỳ năm 2023 cho các trái phiếu do
Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà phát hành (“Trái Phiếu”)

 

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

 

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ của Trái Phiếu theo quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, chúng tôi sẽ gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) những báo cáo như sau:

 

  • Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã được kiểm toán (hoặc đã được soát xét) hoặc Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 chưa kiểm toán, chưa được soát xét đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty xác nhận số liệu;
  • Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ từ 01/01/2023 đến hết 30/06/2023;
  • Tình hình tài chính;
  • Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu
  • Báo cáo tình hình thực hiện cam kết với nhà đầu tư.

 

Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu này vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu…được cấp trong vòng 3 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến trụ sở của TCBS tại Tầng 27, Tầng 28, Tầng 29, Tòa nhà Techcombank, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và TCBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

 

Trân trọng thông báo!

 

:
Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị

Tin tức khác