Thác Thần Mặt Trời

Bạn sẽ choáng ngợp trước Thác thần Mặt Trời – tuyệt tác nghệ thuật trên đỉnh núi Chúa với quần thể 43 bức tượng theo chủ đề huyền thoại Hy Lạp, trong đó phần lớn là sự tái hiện các tác phẩm đang được lưu giữ tại những bảo tàng lớn trên thế giới, được coi như “báu vật La Mã”: thần ánh sáng Apollo, thần tình yêu Venus, nữ thần chiến tranh Athena…
Giờ hoạt động: 08:00 – 22:00

—————-

You will be amazed by the Helios Waterfall – a masterpiece of art on the peak of Chua Mountain with a collection of 43 themed statues inspired by Greek mythology. Most of these statues are reproductions of works preserved in major museums around the world, considered “Roman treasures”: the god of light Apollo, the goddess of love Venus, the goddess of war Athena…

Operation time: 08.am – 10.pm