Quảng trường Nhật Thực

Quảng trường Nhật thực là nơi kết nối giữa Vương quốc Mặt Trời và Vương quốc Mặt Trăng. Trên không gian rộng lớn hơn 60.000m2, Quảng trường Nhật Thực hội đủ tất cả các trải nghiệm có ở những quảng trường lớn trên thế giới cộng lại: Kiến trúc, nghệ thuật, thiên nhiên hùng vĩ, cảnh quan độc đáo, ẩm thực, đời sống nhộn nhịp,… với 3 phân khu chính: Quảng trường, khu bán lẻ và khu nhà hàng.
Giờ hoạt động: 08:00 – 17:00

——-

The Eclipse Plaza connects Sun Kingdom and the Moon Kingdom. Spanning over 60,000m2, the Eclipse Plaza combines all the experiences found in major plazas around the world: architecture, art, majestic nature, unique landscapes, cuisine, vibrant lifestyles, and more. It consists of three main areas: the plaza, retail zone, and restaurant zone.

Operation time: 08.am – 05.pm

Trải nghiệm khác:

Cổng thời gian

Không Gian Văn Hóa Kiến Trúc | 13/07/2023

Thác Thần Mặt Trời

Không Gian Văn Hóa Kiến Trúc | 28/11/2022

Lâu đài Mặt Trăng

Không Gian Văn Hóa Kiến Trúc | 01/06/2022

Hầm rượu cổ Debay

Không Gian Văn Hóa Kiến Trúc | 29/08/2018

Làng Pháp

Không Gian Văn Hóa Kiến Trúc | 22/08/2018

Vườn Hoa Le Jardin D’Amour

Không Gian Văn Hóa Kiến Trúc | 22/08/2018

Cầu Vàng

Không Gian Văn Hóa Kiến Trúc | 22/08/2018