Nhà Bia

Nhà Bia

Nhà Bia toát lên vẻ uy nghiêm, cổ kính với tấm bia đá lục lăng cao 1,8 mét bên trong. Trên các mặt bia được chạm khắc những bài thơ lãng mạn về cảnh đẹp thiên nhiên của Bà Nà và thành phố Đà Nẵng.

———

Stele Hall Stele Hall exudes a majestic and ancient look with a 1.8 meter high hexagonal stele inside. Romantic poems about the natural beauty of Ba Na and Da Nang city are carved on the sides of the stele.

———

신도비(Stele Hall) 는 내부에 1.8미터 높이의 육각형 신도비와 함께 장엄하고 고대의 모습을 보여줍니다. 신도비의 측면에는 바나 힐과 다낭시의 낭만적인 시들이 조각 되어 있습니다.

———

石碑堂 石碑堂气势雄伟,古老,内有高1.8米的六角形石碑。石碑两侧刻有关于巴拿和岘港市自然美景的浪漫诗篇。

Trải nghiệm khác:

Linh Phong Thiền Tự

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Linh Phong Bảo Tháp

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Đền Lĩnh Chúa Linh Từ

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Chùa Linh Ứng

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Lầu Chuông

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Miếu Bà

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Trú Vũ Trà Quán

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018