Lầu Chuông

Lầu Chuông

Lầu Chuông được xây dựng theo kiến trúc Phật giáo với chiếc chuông đồng nặng 1 tấn được đúc ngay tại đỉnh thiêng Bà Nà. Công trình được dốc sức hoàn thành trong thời gian chưa đến một năm đã trở thành một trong những điểm nhấn ấn tượng cho du khách. Tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian rồi tan vào cái tĩnh lặng của núi rừng làm lòng người tự nhiên mà thư thái, nhẹ nhàng như đang hòa mình vào cõi tĩnh mịch, hư không.

—————-

Campanile

Campanile was built according to Buddhist architecture with a 1-ton bronze bell cast at the sacred top of Ba Na. The architecture, completed in less than a year, has become one of the most impressive highlights for visitors. The sound of temple bells resounds in the air and then dissolve into the silence of the mountains and forests, soothing the hearts as if we are entering the divine and eternal nirvana.

—————-

캄파닐레(Campanile)는 불교 건축 따라 설계 되었으며 1톤의 청동 종으로 바나 힐 정상에 위치하고 있습니다. 1년도 채 되지 않아 완성된 이 건축물은 바나힐 방문객들에게 가장 인상적인 볼거리 중 하나가 되었습니다. 종의 울림은 산과 숲의 허공에 울려 퍼지고 영원한 열반(모든 고뇌가 사라진 상태)에 들어가는 것처럼 마음의 평화를 선사합니다.

—————-

钟楼 钟楼按照佛教建筑风格建造,在巴拿山顶铸造了一口重达一吨的铜钟。该项目在不到一年的时间内完成,已成为给游客留下最深刻印象的亮点之一。寺庙的钟声在空中响起让人心轻松,沉浸在寂静与空虚之中。

 

Trải nghiệm khác:

Linh Phong Thiền Tự

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Linh Phong Bảo Tháp

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Đền Lĩnh Chúa Linh Từ

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Chùa Linh Ứng

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Nhà Bia

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Miếu Bà

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018

Trú Vũ Trà Quán

Không Gian Văn Hóa Tâm Linh | 20/08/2018