Tôi không phải là người Đà Nẵng nhưng có thể sử dụng CMND của bạn ở Đà Nẵng để mua vé được không?

Nhân viên sẽ kiểm tra giấy tờ chính chủ, hợp lệ tại cổng soát vé trước khi lên cáp treo nên bạn không thể sử dụng CMND của người khác để mua vé dành cho khách Đà Nẵng.

:

Tin tức khác