Tôi có thể mua vé ở đâu?

– Mua vé trực tiếp tại quầy vé & máy bán vé tự động tại Ba Na Hills.

– Mua vé online thông qua website: https://ticket.sunworld.vn

– Mua vé thông qua các đơn vị kinh doanh lữ hành.

:

Tin tức khác