Mất bao lâu để đi từ trung tâm TP Đà Nẵng ra Sun World Ba Na Hills?

Nếu di chuyển bằng xe ô tô, quý khách sẽ mất khoảng 30 phút để đi từ trung tâm Đà Nẵng đến Sun World Ba Na Hills.

:

Tin tức khác