Cáp treo Bà Nà mấy giờ đóng cửa?

Giờ vận hành chuyến cuối cùng của 3 tuyến cáp chính của Bà Nà:

 

  • Tuyến Ga Hội An – Ga Marseille: 11h30 – 11h45 (Chạy từ chân núi lên khu vực trung chuyển: chùa Linh Ứng, vườn hoa Le Jardin…)

 

  • Tuyến Ga Debay – Ga Morin: 20h35 – 21h30 (Khu vực trung chuyển lên đỉnh Bà Nà).
  • Tuyến ga L’indochine – Ga thác tóc tiên: 21h00 – 21h15 (từ đỉnh Bà Nà xuống chân núi).
[CHI TIẾT] lịch trình vận hành cáp treo Bà Nà 

 

:

Tin tức khác