Cách sử dụng vé online khi mua tại trang ticket.sunworld.vn như thế nào?

Sau khi chọn vé và thanh toán trên trang web ticket.sunworld.vn thành công, hệ thống sẽ gửi vé điện tử vào email của bạn. Khi đến khu du lịch, bạn chỉ cần xuất trình vé điện tử trên email cho nhân viên tại cổng soát vé kiểm tra.

:

Tin tức khác