Một thông điệp từ Sun World Ba Na Hills

Ngắt kết nối ảo … Bật kết nối thật …

—- Trải nghiệm triệu niềm vui —-

Actor: Antonets Oleksandr – Antonets Alina

Các Tin Bà Nà Hills khác