Nhà Hàng La Crique&Café Postal

Được bài trí giống như một phòng trưng bày nghệ thuật, La Crique&Café Postal đem đến không gian thưởng thức ẩm thực tinh tế và vô cùng độc đáo.

Trải nghiệm khác:

Nhà Hàng Doumer

Nhà Hàng Doumer

Không Gian Ẩm Thực | 29/08/2018

Nhà Hàng KavKaz Vista

Nhà Hàng KavKaz Vista

Không Gian Ẩm Thực | 29/08/2018

Nhà Hàng Kavkaz Baku

Nhà Hàng Kavkaz Baku

Không Gian Ẩm Thực | 29/08/2018

Nhà Hàng Kavkaz

Nhà Hàng Kavkaz

Không Gian Ẩm Thực | 29/08/2018

Nhà Hàng Le Lourve

Nhà Hàng Le Lourve

Không Gian Ẩm Thực | 29/08/2018

Nhà Hàng La Lavande

Nhà Hàng La Lavande

Không Gian Ẩm Thực | 29/08/2018

Nhà Hàng Morin

Nhà Hàng Morin

Không Gian Ẩm Thực | 29/08/2018