Liên hệ




Địa chỉ: Khu du lịch Sun World Ba Na Hills Địa chỉ: thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Hotline: SĐT: (+84) 236 3791 999 | 3749 888 Fax: (+84) 236 3791 888 Hotline: (+84) 962 830 099/905 766 777 Booking : banahills@sunworld.vn/ Hotline booking và hợp đồng: 18001000 Website: banahills.sunworld.vn Fb: facebook.com/SunWorldBaNaHills
Email: info@banahills.com.vn
Follow us: