LỊCH VẬN HÀNH CÁP TREO NĂM 2017

Hệ thống cáp treo Bà Nà – 1 trong 10 tuyến cáp treo ấn tượng nhất thế giới, do kênh truyền hình CNN bình chọn, với 5 tuyến cáp treo: Suối Mơ – Bà Nà, Debay – Morin, Thác Tóc Tiên – L’Indochine, Hội An- Marseille, Bordeaux- Louvre, công suất phục vụ 6.000 khách/giờ.

Sun World Ba Na Hills kính thông báo đến quý khách LỊCH VẬN HÀNH CÁP TREO NĂM 2017, như sau:

  1. Tuyến số 01: Ga Suối Mơ- Bà Nà

Chỉ vận hành cáp hỗ trợ trong trường hợp khách xếp hàng đông cho:

–          Tuyến số 04 theo chiều khách lên đỉnh

–          Tuyến số 03 theo chiều khách xuống chân núi

  1. Tuyến số 02 : Ga Debay- Morin
Tuyến DEBAY- MORIN
Chuyến 01 7h00-17h30
Chuyến 02 18h00-18h05
Chuyến 03 18h55-19h00
Chuyến 04 19h55-20h00
Chuyến 05 20h55-21h00
Chuyến 06 21h30- 21h35

III. Tuyến số 03 :  Ga Thác Tóc Tiên- L’INDOCHINE

Tuyến Ga Thác Tóc Tiên- L’INDOCHINE
Chuyến 01 12h00-17h30
Chuyến 02 19h00-19h15
Chuyến 03 20h00-20h15
Chuyến 04 21h00- 21h15
  1. Tuyến số 04: Ga Hội An- Marseille
Tuyến Ga Hội An- Marseille
Chuyến 01 7h00-12h00
  1. Tuyến số 05: Ga Bordeaux- Louvre
Tuyến Ga Bordeaux- Louvre
Chuyến 01 7h15-17h30
Chuyến 02 17h45-18h00
Chuyến 03 18h15-18h20
Chuyến 04 19h45-19h50
Chuyến 05 20h15-20h20
Chuyến 06 20h45-20h50

Chuyến cáp cuối cùng trong ngày đưa du khách xuống mặt đất để về Trung tâm thành phố lúc 21h00

*** Lịch vận hành có thể thay đổi tùy theo tình hình thời tiết

Các Thông tin du lịch khác