Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà trân trọng công bố