NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG SUN WORLD BA NA HILLS THÁNG 2/2019

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG SUN WORLD BA NA HILLS THÁNG 2/2019

| 06/02/2019
Hướng đến vị trí Khu du lịch hàng đầu Châu Á, Sun World Ba Na Hills đang khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn với...
Xem thêm >

SUN WORLD BA NA HILLS TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

SUN WORLD BA NA HILLS TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

| 20/12/2018
Hướng đến vị trí Khu du lịch hàng đầu Châu Á, Sun World Ba Na Hills đang khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn với...
Xem thêm >