04/03/2018: NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG SUN WORLD BA NA HILLS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà là thành viên của Tập đoàn Sun Group và là chủ đầu tư Khu du lịch Bà Nà Hills. Hoạt động kinh doanh du lịch bằng dịch vụ cáp treo bao gồm chuỗi các nhà hàng, khách sạn; hệ thống cáp treo, tàu hỏa leo … Đọc tiếp 04/03/2018: NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG SUN WORLD BA NA HILLS