HOẠT ĐỘNG

Ban ngày
Lễ hội đường phố

(Carnival show)

10h30: – 11:00

13:30 – 14:00

Ban nhạc đường phố

(Sân khấu hồ cá)

11:00 – 11:30

14:00 – 14:30

15:00 – 15:30

Minishow

(Sân khấu chính)

11:30 – 12:00

14:30 – 15h00

*** Lịch biểu diễn có thể thay đổi vì lí do thời tiết